پرسش نامه مقیاس تعالی یابی شغلی (چهار مولفه ای )فرم 21 سوالی

30,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط تیمز و باکرو درکس ارائه شده است و داراي 21سوال 5گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 4 خرده مقياس شامل1-افزایش منابع ساختاری شغل2-کاهش تقاضاهای شغلی آزار رسان 3-افزایش منابع اجتماعی شغل 4-افزایش تقاضاهای شغلی چالش انگیزاست و داراي 6 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد