پرسش نامه مقیاس تعارض نقش جنسیتی

35,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 37سوال6 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 7صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .