پرسش نامه مقیاس ترس از صمیمیت

40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 35سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 8صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .