پرسش نامه مقیاس انتظار از ازدواج

4,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 40سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 3خرده مقیاس شامل1-انتظار واقع گرایانه2-انتظار ایده آل گرایانه3-انتظار بدبینانه می باشد و دارای8صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .