پرسش نامه مقیاس ارزیابی شخصی بحران خانواده

40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط مک کوبین،اولسون و لارسون ساخته شدو دارای30 سوال 5 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 10 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد