پرسش نامه مقیاس ارتباط در خانواده

30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 10سوال5 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه ازروایی و پایایی برخوردار است و دارای 6صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .