پرسش نامه مقیاس ادراک شیوه فرزند پروری

25,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط آر.جی رابینز تدوین شده است و دارای 30سوال 7گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 5صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .