پرسش نامه مقیاس آگروفوبیک و هراس

اين پرسشنامه برای اندازه گیری تغییرات نشانه های مرتبط با هراس در درمان های دارویی و روان شناختی گسترش یافته است .این پرسش نامه برای دامنه گسترده ای از موقعیت ها ی تحقیقی و بالینی مناسب است.این مقیاس به صورت فرم های درجه بندی خود و درجه بندی مشاهده گر می باشد و هر کدام 13 سوال دارند.سوالات در مورد حملات هراس،اجتناب آگروفوبیک،اضطراب انتظاری،ضعف عملکردی و ناتوانی و نگرانی درباره سلامت می باشد. داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای7 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .