پرسش نامه مدیریت عملکرد

30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 2 قسمت که قسمت اول 12 سوال 4 گزینه ای و قسمت دوم 12 سوال 4 گزینه ای دارد و دارای 4 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد