پرسش نامه مدیریت تغییر

30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای دو قسمت است که هر کدام از قسمت ها 12سوال 4 گزینه ای است و دارای 5صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت
موفق قابل دانلود فوری می باشد