پرسش نامه مدل سه بخشی اضطراب

اين پرسشنامه یک ابزار خودگزارش دهی 36 سوالی است که بطور جداگانه ابعاد رفتاری،جسمانی،شناختی اضطرابرا گسترش داده است .16 سوال مقیاس جسمانی،19سوال مقیاس رفتاری و 11سوال مقیاس شناختی را شامل می شود. داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .