پرسش نامه قدر دانی و پاداش دهی

20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 6 سوال 6 گزینه ای است و دارای 3 صفخه است فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد