پرسش نامه فرا شناخت

اين پرسشنامه خود گزارش دهی 65 سوالی است که برای ارزیابی باورهای مربوط به نگرانی و افکار مزاحم طراحی شده است .این ابزار از تئوری اختلال اضطراب فراگیر ولز و مدل خود تنظیمی کلی آسیب پذیری به اختلالات روان شناختی مشتق شده است این مقیاس شامل 5 خرده مقیاس است1- باورهای نگرانی مثبت2-باورهایی در مورد کنترل پذیری و خطر 3- باورهایی درباره صلاحیت شناختی 4-باورهای منفی کلی 5- خود آگاهی شناختی می باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .