پرسش نامه فرایند های گروه

20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 25 سوال 4 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات ااست و دارای 4 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد