پرسش نامه صمیمیت زناشویی

35,000 ریال – خرید
این پرسش نامه براساس نظریه وارینگ طراحی شده است و دارای 33سوال5 گزینه ای است و دارای روش نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 7 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد