پرسش نامه شیوه های فرزند پروری والدین

50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه براساس کار شیفرتدوین شده است و دارای 77 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 10 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .