پرسش نامه شناخت های فراگیر هراس از مکانهای بسته

اين پرسشنامه یک ابزار خود گزارش دهی 26 سوالی است و دارای 3 خرده مقیاس است 1-ترس از دست دادن کنترل 2-ترس از تنگی نفس3- ترس از ناتوانی در گریز. داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای 4صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .