پرسش نامه شاخص سر سختی خانواده

35,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط مک کوبین و تامپسون،گریف و وندورث ساخته شد و دارای20 سوال 4گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 7صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد