پرسش نامه شاخص حساسیت اضطرابی

اين یک پرسشنامه خود گزارش دهی است که تمامی 16 سوال آن از نشانه های مرتبط با اضطراب که توسط بیمار درجه بندی می شود ،را اندازه گیری می کند . این پرسش نامه یکی از ابزار های عمومی و تحقیقی برای اختلال هراس و شرایط مرتبط می باشد .داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای 4صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .