پرسش نامه شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی

اين یک پرسشنامه خودگزارش دهی 36 سوالی که هر سوال 5 گزینه دارد و هر سوال ترس از نشانه های رتبط با اضطراب را اندازه گیری می کند و توسط بیمار در جه بندی می شود داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای 5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .