پرسش نامه سیاهه مقابله با موقعیت های استرس زا

30,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط اندلر وپارکرارائه شده است و داراي48سوال 5 گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه و داراي6 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد