پرسش نامه سیاهه ترور روان شناختی (شش مولفه ای )فرم51 سوالی

40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط کورو کچو،بولوت،توزجو،بایرام و ازتوک تورکمن ارائه شده است و دارای 51 سوال 5گزینه ای می باشد و ازروایی برخوردار است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه دارای 6 خرده مقیاس شامل1-زورگویی نسبت به ارائه خود/برقراری ارتباط2-زورگویی نسبت به روابط اجتماعی 3-زورگویی نیبت به هیجان ها 4-زورگویی نیبت به شان و منزلت 5-زورگویی نسبت به کیفیت زندگی 6-زورگویی نسبت به سلامتی است و دارای 8 صفحه است فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد