پرسش نامه سرمایه روان شناختی (چهار مولفه ای )فرم 13 سوالی

10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط ناگیوئن ارائه شده است و دارای 13 سوال 6 گزینه ای است و از روایی برخوردار است و دارای 2 صفحه می باشد و این پرسش نامه دارای 4 خرده مقیاس است و فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد