پرسش نامه سرمایه روان شناختی (چهار مولفه ای )فرم 26 سوالی

این پرسش نامه توسط مک گی ارائه شده است و دارای 26 سوال 6 گزینه ای است و از روایی و پایایی برخوردار می باشد و دارای 4 صفحه است و فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد