پرسش نامه سرمایه روان شناختی فرم تایلندی (چهار مولفه ای )فرم 24 سوالی

20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط ساپی اپرایا،تی وی کومپی و واتا کاکوسول ارائه شده است و دارای 24 سوال 5 گزینه ای است و این پرسش نامه دارای چهار خرده مقیاس شامل 1-خودکار آمدی کاری 2-خوش بینی 3-امیدواری 4-تاب آوری است و از روایی برخوردار است و شیوه نمره گذاری نیز دارد و دارای 4 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد