پرسش نامه سبک های فرزند پروری

50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط دیانا بامریند ارائه شد و دارای 30 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای11 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد