پرسش نامه سبک های شوخ طبعی

40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳۲ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،زیاد موافقم،تا حدی موافقم،بینابین،تاحدی مخالفم،زیاد مخالفم،کاملا مخالفم میباشد. ودارای روش نمره گذاری است.