پرسش نامه سبک های دلبستگی بزرگسالان

30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط هازان و شاوزارائه شد و دارای 21 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 6 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد