پرسش نامه سبک مربیگری

40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 10سوال 2گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است
و دارای 5 صفحه می باشد و فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد