پرسش نامه سبک رهبری

این پرسش نامه دارای 20سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است
و دارای 4 صفحه می باشد و فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری