پرسش نامه ریسک پذیری

20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط پاینز ارائه شد و دارای 21 سوال7گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 4 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد