پرسش نامه رهبری تیم

30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 2 قسمت هر کدام دارای 25سوال 4 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است
و دارای 4 صفحه می باشد و فایل بصورت JPG می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری