پرسش نامه رفتارهای رهبری

30,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارا 3 قسمت هر کدام دارای 26 سوال 4گزینه ای است
و دارای 8 صفحه می باشد و فایل بصورت JPGمی باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری