پرسش نامه رضایت جنسی لارسون

25,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط لارسون ارائه شد و دارای 25سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 5 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد