پرسش نامه حمایت اجتماعی خانواده بیماران مزمن

50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط خدا پناهی و همکاران ارائه شد و دارای79 سوال4 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 12صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .