پرسش نامه جو عاطفی خانواده

20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط هیل برن ساخته شد و دارای 16سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 4صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .