پرسش نامه جامع رفتارهای ضد تولید (هفت مولفه ای )فرم 74 سوالی

40,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط مارکوس،شولر،کوئل وهومپفنرارائه شده است و داراي 74سوال 4 گزينه اي مي باشد و ازروايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي 6 خرده مقياس شامل1-انحراف از تولید 2-انحراف بین فردی3-غیبت/کناره گیری4-مصرف مواد 5-پرخاشگری6-دزدی/انحراف اموال است و داراي 8صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد