پرسش نامه تیپ نمای مایرز-بریگز

50,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه براساس نظریه تیپ های کارل گوستاو یونگ طراحی شده است شده است و داراي2 فرم که فرم اول 60سوالی و فرم دوم 87 سوالی مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و داراي 68صفحه است فايل بصورت JPGاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد . به دلیل حجم بالا پس از خرید با ایمیل ارسال می شود .