پرسش نامه تفسیر احساسات بدنی

اين پرسشنامه یک ابزار خود گزارش دهی است که 27 اتفاق مبهم را در بر می گیرد.برای هر سوال یک رویداد مبهم توضیح داده میشود و از افراد پرسیده می شود چرا؟ این پرسش نامه چهار خرده مقیاس تفسیر مرتبط با احساسات بدنی مرتبط با هراس،رویدادهای اجتماعی،رویدادهای بیرونی،و دیگر نشانه های بدنی را شامل می شود . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای12 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .