پرسش نامه ترس

اين پرسشنامه به طور گسترده استفاده می شود،اعتبار خوبی داردو مقیاس خود گزارش دهی 24 سئالی است که برای مشخص کردن تغییر در بیماران فوبیا طراحی شده است .و دارای 3 خرده مقیاس 5 سوالی شامل 1- آگروفوبیا2-خون/جراحت 3-اجتماعی می باشد. داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای 6 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .