پرسش نامه تحلیل تراکنشی

این پرسش نامه دارای 25 سوال دو گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و دارای 6 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد