پرسش نامه تجربه قلدری در محیط کار (شش مولفه ای )فرم27 سوالی

20,000 ریال – خرید
اين پرسش نامه توسط گل پرور ارائه شده است و داراي27سوال5گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است و اين پرسش نامه داراي6 خرده مقياس شامل1-اهانت و تحقیر 2-خشم و کینه توزی3-غفلت 4-آزار کلامی5-تهدید6-فشارکاری کسل کننده است و داراي4 صفحه است فايل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد