پرسش نامه تجدید نظر شده الگوی ارتباطی خانواده

60,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط کوئرنروفیتنزپاتریک ساخته شد و دارای 26سوال5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای2 خرده مقیاس شامل 1-جهت گیری گفت و شنود2-جهت گیری هم نوایی می باشد و دارای 12صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .