پرسش نامه تاب آوری (تک مولفه ای)فرم 9 سوالی

10,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط سیو ،هویی،فیلیپس،لین و وانگ ارائه شده است و دارای 9 سوال 6 گزینه ای است و دارای 2 صفحه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد