پرسش نامه برنامه ریزی – عصبی – زبانی _ ترجیحات ویژه حسی

40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 9 عبارت است که هر عبارت 5 گزینه دارد و دارای شیوه نمره گذاری است و دارای 5 صفحه است . فایل بصورت jpg می باشد که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد