پرسش نامه بررسی فرهنگ سازمانی

40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای 2 قسمت است که هر قسمت 57 عبارت دارد و 5 گزینه دارد ودارای 6 صفحه است . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد