پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دانش اموزان

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دانش آموزان بوده است.وبروی ۱۷۰ نفر ازدانش اموزان دختر وپسر مقطع دوم راهنمایی شهر تهران اجرا شده است.ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد.