پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر معیارهای همسرگزینی

40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر همسر گزینی بوده است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۵ گویه و سوال است.