پرسش نامه بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی دانش اموزان بر جهت گیری ارزشی انها

30,000 ریال – خرید
این آزمون بر روی ۵۹۴ نفر از دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر شیراز اجرا شده است .ودارای ۳۰ سوال و گویه میباشد.