پرسش نامه باورهای ارتباطی (رومنسودیبورد)

40,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط رومنسودیبورد ارائه شد و دارای 40سوال 6 گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 7خرده مقیاس شامل 1-کمال گرایی2-وابستگی متقابل3-انحصارطلبی4-قربانی کردن5-منطقی بودن و پذیرش متقابل6-ذهن خوانی7-آگاهی از افکار،احساس های یکدیگر است و دارای 8 صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد